Ticstrafik, Folkmusik och Gitarrtragik

 

 

Ticstrafik, Folkmusik och Gitarrtragik är ett musikaliskt självporträtt med en berättelse om att växa upp med tics, Tourettes Syndrom, att bli mobbad och senare i livet hitta sin egen väg genom ljus och mörker med hjälp av musik.

 

Programmet är ungefär en timme långt och efteråt finns möjlighet för frågor och reflektioner för åhörarna. Framförandets syfte är att ge perspektiv och kunskap kring Tourettes Syndrom och psykisk ohälsa samt ge en musikalisk upplevelse.